NY BOK AV CHRIS
JÖRGENFELT

Den inre evolutionen - vägen
till hälsa (2013)
Köp boken genom www.bokus.com
eller beställ under Litteratur.

Om du önskar en signerad
utgåva kontakta istället
info@holisticscience.se


Läs mer här:
www.holisticscience.seHolistisk homeopati skapar hälsa via personlig utvecklingInformation till dig som vill ha hjälp genom holistisk homeopati

2011 förändrades lagstiftningen i och med att homeopatika klassades som läkemedel.
Regelverket gör numera ingen skillnad mellan hanteringen av vanliga konventionella
läkemedel och homeopatika. Det innebär bl.a. att import av preparat som inte tillverkas
i Sverige inte längre är tillåtet. Situationen är mycket otillfredsställande inom hela EU
och har skapat avsevärda problem för terapeuterna.
Under nuvarande lagstiftning är det inte möjligt för mig att ta in nya klienter i behandling
eftersom jag inte kan garantera tillgängligheten på de homeopatiska läkemedel som krävs.
Om du tycker att situationen bör förändras framför gärna den åsikten till Läkemedelsverket
via e-post: registrator@mpa.se


För kontakt: chris@holistiskhomeopati.com


Läs vad klienterna säger>