NY BOK AV CHRIS
JÖRGENFELT

Den inre evolutionen - vägen
till hälsa (2013)
Köp boken genom www.bokus.com
eller beställ under Litteratur.

Om du önskar en signerad
utgåva kontakta istället
info@holisticscience.se


Läs mer här:
www.holisticscience.se

Djurhomeopati

Behandling med klassisk homeopati hjälper djuret att finna sin balans igen
genom en sänkning av stressnivån. När självläkningsförmågan fungerar ordentligt
höjs djurets livskvalitet, vilket märks tydligt när djurägarna beskriver hur
deras djur blir gladare och mer lekfulla samtidigt som glansen i pälsen ökar.
Sjukdomen eller det mentala problemet går i de flesta fall gradvis tillbaka och
efter en periods behandling är alla spår borta.

Läs mer> Information om djurhomeopati (258 kB)

Läs mer> Exempel på behandling och behandlingsresultat (170 kB)