NY BOK AV CHRIS
JÖRGENFELT

Den inre evolutionen - vägen
till hälsa (2013)
Köp boken genom www.bokus.com
eller beställ under Litteratur.

Om du önskar en signerad
utgåva kontakta istället
info@holisticscience.se


Läs mer här:
www.holisticscience.se

Holistisk homeopati

Under de 20 år jag har arbetat som homeopat har det gradvist blivit allt tydligare
hur känslor och tankar styr såväl hälsa som livskvalité. Genom att hela tiden följa
naturens spår för läkning, baserat på en strikt användning av likhetslagen
(se Vad är homeopati?) ledde klienternas utveckling fram till slutsatsen att hälsa
har en tydlig koppling till personliga egenskaper. Gradvis har jag utvecklat
behandlingsmodellen för holistisk homeopati för att skapa ett mer enhetligt
behandlingsresultat och ett bättre stöd till mina klienter på deras väg mot en
högre hälsonivå.

Idag ser jag den holistiska homeopatin som naturens egen behandlingsmetod.
Det är fascinerande att följa klienternas (och min egen) utveckling när man
följer naturens ledtrådar för behandling. Naturen ser nämligen ut ha en helt
annan uppfattning om vad som är målet med livet än den vanligaste
uppfattningen i dagens samhälle. Här gäller vare sig karriär och pengar eller
inflytande och makt för att karakterisera framgång.

Läs mer> Holistisk homeopati (110 kB)