NY BOK AV CHRIS
JÖRGENFELT

Den inre evolutionen - vägen
till hälsa (2013)
Köp boken genom www.bokus.com
eller beställ under Litteratur.

Om du önskar en signerad
utgåva kontakta istället
info@holisticscience.se


Läs mer här:
www.holisticscience.se

Vad är Homeopati

Homeopati är ett samlingsbegrepp som täcker ett flertal olika behandlingsmodeller.
Den enda gemensamma nämnaren är användningen av potentierade läkemedel.

För ämnen som av tradition används inom homeopatin är läkemedelsprövningar
eller prövningar utförda. När homeopatika överdoseras framkallas vanligtvis ämnets
symtom hos testpersonen, på samma sätt som biverkningar uppstår av konventionella
läkemedel. Uppkomna symtom under prövningarna registreras noggrant och skapar
sedan grunden för behandling enligt den s.k. likhetslagen - similia simillimum curentur.
De symtom ett ämne innehar och därmed kan framkalla kan det också bota.

På samma sätt som med biverkningseffekter från konventionella mediciner försvinner
symtomen igen när personen slutar ta preparatet. Prövningsresultaten återfinns,
tillsammans med kliniskt konstaterade symtom, i omfattande fackböcker - materia medica.
De finns också sammanställda i ett sökregister för enskilda symtom, repetitorium (eng. repertory).


Läs mer> Vad är homeopati (224 kB)