NY BOK AV CHRIS
JÖRGENFELT

Den inre evolutionen - vägen
till hälsa (2013)
Köp boken genom www.bokus.com
eller beställ under Litteratur.

Om du önskar en signerad
utgåva kontakta istället
info@holisticscience.se


Läs mer här:
www.holisticscience.se

Homeopati och vetenskapen

Forskning
I debatter framhålls ofta att det saknas forskningsdokumentation om homeopatins effekt.
Påståendet överensstämmer inte med fakta, eftersom det existerar ett stort antal
forskningsrapporter och även meta-analyser som i hög grad visar en signifikant positiv
effekt vid behandling med homeopatiska läkemedel.


Förklaringsmodell

Homeopatin saknar dock en förklaringsmodell som visar hur de homeopatiska läkemedlen
fungerar. Orsaken bottnar i att vetenskapen ännu inte har fått fram mätinstrument som
kan påvisa en aktivitet efter potentiering av ett ämne. Men det börjar nu komma
forskning som pekar mot en trolig förklaringsmodell eftersom nobelpristagaren Luc Montagnier
har funnit mätbara effekter i förtunnade lösningar genom sin forskning på virus.Läs mer> Homeopati och vetenskapen (350 kB)